Klaverjassen Ritme – verslag

Klaverjassen Ritme – verslag

KlaverjassenOp 9 maart jongstleden waren er diverse personen in het centrum van Winschoten op weg naar het Zalencentrum LAMAIN in de bosstraat. Deze personen gingen waarschijnlijk deelnemen aan de halfjaarlijkse contactavond, inzake klaverjassen en/of sjoelen. Zo rond half acht ’s-avonds kwamen de deelnemende personen binnendruppelen. De aanwezigen werden voorzien van een heerlijke kop koffie met zoals gewoonlijk een koekje. Bij ieder aanwezige werd 1 kopje koffie inclusief koekje geserveerd. Echter bij een paar personen werden er meerdere koekjes afgeleverd. Is hierom gevraagd of was dit een geste van de bediening. Wij laten dit maar verder rusten en gaan weer over op het verslag klaverjassen Ritme van de avond.

Zo rond de klok van acht uur, iedereen was toen aanwezig, als laatste, zoals gewoonlijk, onze vriend Kees Kaats, kon de ceremoniemeester van de activiteitencommissie het startsein geven voor aanvang van de strijd om de vleesprijzen.

Allereerst was er een ingewikkeld uiteenzetting, inzake wie er na afloop een verslag, zowel voor klaverjassen als sjoelen, zou gaan verzorgen. Voor de klaverjassers, waar ik dus aan deelnam, was het getal nummer 1 van het aantal deelnemers de gelukkige. Tijdens het rondgaan met de nummers door Henk Brouwer kwam hij ook mij zijn bord onder de neus houden met nog maar twee nummertjes.

Hij deelde mij mede, dat ik een bepaalde nummer moest pakken. Hij gaf aan, dat ik de aangewezen plak moest nemen. Omdat ik geen actief lid meer ben en niet meer deelneem aan de lessen, was hij van mening, dat ik de geschikte persoon was om ons verslag van de avond te verzorgen. De aangewezen nummertje zou nummer 1 zijn. Ik dacht toen: GEKKE HENKIE, Ik neem dus gewoon het ander nummer. Helaas was dat dus niet de nummer 1. Het nummer, dat ik niet wilde nemen, DAT WAS DE NUMMER 1. Ik ben er dus weer ingetuind en neem graag de verantwoording op me voor het schrijven van ons verslag.

De aantal deelnemers klaverjassers was 12 man sterk, dus er waren drie speeltafels. Hoe de bezetting van de verschillende tafels was, heb ik niet onthouden. Bij ons eerste partij zat ik samen met Jan Eggens, Harm Edens en Theo Stijkel. Theo was niet helemaal bij de les en werd door zijn maat hierop aangesproken. Hij werd er een beetje sip van en speelde daarna niet zijn beste partij meer.

Jan en ik wonnen dus ook met glans de partij. De overige tafels is mij ontgaan, maar er was rumoer genoeg, dus de strijd werd in alle hevigheid gestreden. Bij de derde partij zat ik aan tafel met wederom Jan Eggens en Tinus Weggemans als zijn maat. Ik werd veroordeeld door met Theo als mijn maat op te treden. Ik vroeg hem, of hij nu wel bij de les was. Dat bleek nu wel het geval te zijn. Hij speelde dan ook de sterren van de hemel en kon in de hele partij niet stuk. Jan en Tinus kregen geen poot aan de grond en verloren daardoor met groot verschil de partij. Ik was toen heel blij met Theo als maat. De tegenpartij had natuurlijk hun oordeel klaar. Ze kregen geen kaart. (ieder toch net als wij 8 stuks) en nog enkele op- en aanmerkingen.

Na de derde partij bleek dat de stand om de eerste prijs ging tussen Kees en ondergetekende. Het verschil was niet groot. Na trekking van de nummertjes bleek, dat ik ging spelen met als maat, hoe kan het ook anders, Kees. Onze tegenspelers waren Elzo en Mevr. Lindeman. Wij speelden een bovengemiddeld partij. De stand kon dus niet meer van invloed zijn op de eerste en de tweede prijs.

Onze klaverjasavond was plezierig, geslaagd en zeer gezellig. Ik ben ervan overtuigd, dat de overige spelers dit ook hebben ervaren.

Ik wil dan ook onze activiteitencommissie hartelijk bedanken voor de gezellige avond. Ik denk, dat ik ook kan spreken uit naam van de overige aanwezigen.

Hieronder geef ik nog de eindstand van de klaverjassers door: Als eerste is geëindigd:

 1. Kees Kaats met 5.301 punten.
 2. Harm Heeres, 5.158 punten.
 3. Tinus Weggemans 5.154 punten.
 4. Henk Brouwer. 4.975 punten.
 5. Mevr. Lindeman. 4.920 punten.
 6. Jantje Edens. 4.653 punten.
 7. Fokko Lindeman. 4.456 punten.
 8. Jan Eggens. 4.266 punten.
 9. Theo Stijkel. 4.256 punten.
 10. Hendrik Bruintjes. 4.114 punten.
 11. Harm Edens. 4.010 punten.
 12. Elzo Roelfsema. 3.961 punten.

Als laatste wens ik iedereen een vrolijk Pasen en zie jullie allemaal graag terug op onze eerstvolgende contactavond.

Vriendelijke groeten,

Harm Heeres.

Foto’s