Kaarten en Sjoelen

Kaarten en sjoelen

Kaarten en Sjoelen
Sjoelen

Op 12 april 2019 willen we weer kaarten en sjoelen..

En wel bij zalencentrum LAMEIN WISCHOTEN, aanvang 20.00 uur.

We hopen op een grote opkomst want hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Er zijn weer leuke vleesprijzen te winnen dit is natuurlijk niet het hoofd doel. Het gaat om de gezelligheid.

De kosten zijn € 9,00 pp de eerste kop koffie is op onze kosten.
graag gepast betalen aan sporthal

Kaarten

De rest van de versnaperingen op eigen kosten.

Opgave zoals gewoonlijk bij Cora; Henk; Theo.
Het liefst zoveel mogelijk contant betalen op de sportavonden.


Opgave strook:

Naam: …………………

Ik kom met ………………… personen

Kaarten ………………… persoon
Sjoelen ………………… persoon

Download het > origineel < voor bovenstaande opgave strook..