Historie

De oprichting

Op 2 december 1986 kwam een tiental mensen bijeen met de bedoeling om een sportvereniging voor ex-hartpatiénten op te richten. Dit gebeuren vond plaats in de praktijkruimte van fysiotherapeut dhr. Gert van Dijk. Mevr G. van Dijken en de dhr D. Dijkstra van de vereniging voor- en nazorg bij hartziekten regio Noord waren hierbij ook aanwezig.

Op deze avond wordt de beslissing genomen om over te gaan tot oprichting van een sportvereniging voor ex-hartpatiënten voor de regio Winschoten. In de aanloopperiode kan de vereniging gebruik maken van subsidie van de Nederlandse Hartstichting. Tevens wordt de vereniging lid van de H.I.B. (Stichting Hart In Beweging)

De leiding van de sportavonden wordt genomen door dhr. Gert van Dijk. Hij heeft zich als fysiotherapeut inmiddels gespecialiseerd d.m.v. een cursus in het ziekenhuis te Enschede, tot sportleider van de vereniging voor ex-hartpatiënten. Deze specialisatie is ondermeer een vereiste om onder de noemer van de Nederlandse Hartstichting te kunnen werken.

Het voorlopige bestuur in 1986 bestond uit:

Voorzitter: Dhr B.Vogt
Secretaris: Dhr C vd Plaat
Penningmeester: Mvr Smit

De oprichters waren:

Mvr Smit en Dhr Smit
Dhr H v/d Zwaag en Dhr C v/d Plaat
Dhr Vogt en Dhr Nieboer
Dhr K.A.Glazenborg en Dhr Geuken
Dhr A Blauw en Dhr Kempinga

Huidige bestuur:

Voorzitter: Jan Eggens
Penningmeester ai.: Harm Heeres
Bestuurslid: Tinus Weggemans
Webmaster: Erik Sol

Activiteiten commissiebestuur

Voorzitter: Ids van der Velde
Penningmeester: Cora Bodde
Bestuurslid: Henk Brouwer
Bestuurslid: Theo Stijkel