Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden

U mag geheel vrijblijvend een kijkje komen nemen op de woensdagavond vanaf 19.00 uur in de sporthal

M.D.Stikkerlaan 6,
9671 BZ Winschoten

Zo kunt u zelf beoordelen of deze sportclub bij u past.
Mocht u besluiten om mee te gaan doen, dan is daar toestemming voor nodig van uw cardioloog of internist. Deze kan u een verklaring geven.

Het bijzondere aan onze vereniging is het feit dat uw partner ( die geen patiënt is) ook lid kan worden. Zo kunt u samen werken aan uw conditie en dat is wel zo gezellig!

Voor na en tijdens de oefeningen is er volop gelegenheid om met lotgenoten te communiceren.

A.E.D.

Uiteraard is er altijd een A.E.D. apparaat aanwezig.

Lessen

Globaal zijn de lessen als volgt ingedeeld:

  • Warming-up
  • Loopoefeningen
  • Spieroefeningen
  • Eén of meerder balspelen

Contibutie

De contributie bedraagt € 10,00 per maand en dient automatisch door U te worden geboekt op rekeningnummer:
NL47 ABNA 0574 5151 94 t.n.v Sportvereniging Ritme.

Secretariaat

U kunt contact opnemen via: info@sportritme.nl

Andere activiteiten

Omdat we het belang inzien van reanimatie geven we jaarlijks reanimatiecursussen.
Deze cursussen waarin u ook moet oefenen met een A.E.D. apparaat zijn officieel erkend en worden voor leden en hun partner gratis verzorgt.

Omdat onze vereniging is aangesloten bij De Hart&Vaatgroep ontvangt u 4x per jaar het lifestylemagazine Vida geheel gratis.

Als u interesse heeft, kunt u gratis een sport/spel uur bijwonen. U bent van harte welkom!

Ons aanmeldformulier: