Home

Sportvereniging Ritme

Sportvereniging Ritme is een vereniging die zich ten doel stelt bewegingsmogelijkheden te verschaffen aan ex-hartpatiënten of vaatpatiënten.

Na een revalidatieperiode van meestal 6 weken krijgt een patiënt het advies om aan lichaamsbeweging te blijven doen. Dat kan bij een sportschool of een sportclub. Op een sportschool beweegt men in een individuele setting. Op een sportclub is men vaak niet berekend op de (on)mogelijkheden van een hartpatiënt. Hier ontbreekt het vaak aan specifieke veiligheidsmaatregelen en is men meer gericht op het behalen van resultaat door bijvoorbeeld deelname in een competitie.

Bij Sportvereniging Ritme houden we wel rekening met ieders (on)mogelijkheden. De sport- en spelvormen zijn aangepast aan ieders kunnen. Zo vinden wij het heel normaal dat tijdens het sporten een deelnemer uit het veld stapt om de activiteit te onderbreken en even de tijd neemt weer op adem te komen. Daarbij voelt men zich geen spelbreker voor zichzelf of voor anderen.

Iedere deelnemer bouwt zodoende aan zijn/haar eigen prestatieniveau.

Een sportvereniging voor ex-hartpatiënten biedt uitkomst:

  • Wij houden wel rekening met ieders (on)mogelijkheden
  • Onze sport- en spelvormen zijn wel aangepast
  • Onze doelstelling is gericht op bewegen
  • Onze sportleider is gespecialiseerd in en gekwalificeerd voor lesgeven aan deze groep
  • Wij gebruiken geen toestellen
  • Bij ons is er geen prestatiedwang
  • Ieder sport in eigen tempo en binnen eigen grenzen
  • Uiteraard is een AED apparaat aanwezig

En dat alles onder het motto:

“Niets moet, alles mag”

Aanmelden? Lees hier verder!